Velkommen

image

El vagten Danmark vagt 40 33 34 00 akut elektriker udkald
////

Er disse spørgsmål til at forstå og svare på.

1. Hvordan kan jyske bank lave 2 byggekreditter, til 2 forskellige virksomheder, (2 cvr nummer).

Både samtidige og overlappende
altså på samme kontonummer. ?.

Er det ikke det samme som at sætte den samme nummerplade på 2 forskellige biler Samtidigt 🙂 ?

Hvordan ved man hvilket cvr. Som betaler når der er 2 virksomheder på ?


2. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ?

Altså den swap aftale, som kun er indgået, under forudsætning hvis man hjemtager det underlægende lånetilbud ?

Det er her vist bare 2 bilag, som er blevet væk, for jyske bank. 🙂
En aftale og at aftalen lukkes.

Og måske er andre bilag også blevet væk, hvis de findes 🙂


3. Selve forudsætning for swap aftalen.

Var både forkert og mangelfuld, og havde kun et formål.

At jyske bank, måske bevist har fortiet og tilbageholdt flere oplysninger, over for deres kunde, forud for en swap aftale, har du vores ord på.

Jyske bank syntes tilsyndeladende ikke at huske, hvad banken oplyste i deres swap anbefalinger,
og benægter derfor at have tilbage holdt oplysninger.

Desvære har vi ikke optagelser af disse samtaler.

Vi kommer ind på hvad jyske bank faktisk oplyste og svarede.

Vi viste på daværende tidspunkt desvære ikke, at jyske bank efterfølgende ville benægte.

Og at det derfor var nødvendigt at optage samtaler i jyske bank.

Efterfølgende har vi dog fundet flere beviser, på at jyske bank har løjet for os i gennem de sidste 8 år.

Vi kan og vil bevise, dokumentere løgne fra jyske bank.


4. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ?

Altså en swap aftale der bliver lukket. og derefter forsvinde, for jyske bank ?

Det er vist her bare de 2 bilag
der er blevet væk, for jyske bank. 🙂

(Det ene bilag finder jyske bank dog igen 7 år efter) 🙂


5. Hvorfor er de 2 bilag, ikke medtaget på årsopgørelsen, for det år hvor aftalen laves og lukkes.

Der findes på årsopgørelsen kun den swap jyske bank egenhændigt har lavet.

Det ene af de forsvundet bilag, er heldigvis efterfølgende dukket op igen, i en mail fremsendt fra et bestyrelsesmedlem.

Men det er ikke på års opgørelsen ? 🙂


6. Hvordan kan jyske bank, egenhændigt lave en ny swap aftale, uden at tale med deres kunde først ?. 🙂

Og derefter indsætte deres nye swap bilag, i stedet for det swap bilag der i første omgang forsvandt :-). fra jyske bank.

Heldigvis dukkede det forsvundet bilag op igen, i et fremsendt svar fra jyske bank sep. 2015

Da en af jyske banks bestyrelsesmedlemmer og advokat, var så venlig og sender en kopi til retten i Viborg, i den anlagte sag mod jyske bank. 🙂

Og at jyske bank derefter februar 2015 på spørgsmål, oplyser at de kun har ombytte de 2 bilag.

Her er tale om et bilag / en swap aftale, som kunden ikke har anmodet jyske bank om at lave, eller indsætte til et lånetilbud.

Findes der en mundtlig eller en skriftlig godkendelse af den aftale / bilag om det 🙂

Vi efterlyser bevis.


7. Hvordan kan jyske bank lade en ikke eksisterende gæld tinglyse.

Altså lade et lånetilbud tinglyse som det var hvemtaget
når lånet ikke er hjemtaget, eller overhoved findes hjemtaget og udbetalt 🙂

En henvisning til et


8. Hvilket bilag er brugt over for tinglysningsretten, for at kunne tinglyse lånet, der aldrig er blevet hjemtaget.


9. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, til tinglysning af et lån i Nykredit, som ikke findes.

først efter selv at blive stævnet indrømmer Nykredit, at de intet kender til lånet.?

Lånet som jyske bank nægter at bevise hjemtaget og udbetalt.


10. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, for låne sagsomkostninger til Nykredit

Som Nykredit efter selv at være stævnet, indrømmer at de intet kender til.

Lånet som jyske bank hæver lånesags omkostninger for at formidle.

Og som jyske bank nægter at bevise findes, som hjemtaget og udbetalt.


11. Hvordan kan jysk bank hæve af betroet midler, til gebyr for at lave sikkerhed over for Nykredit på et lån der ikke findes.?


12. Hvordan kan jyske bank kræve en grund tvangssolgt, når banken ved de ikke selv har første ret til provenuet. min ejendomsret er blevet krænket.


13. Hvordan kan jyske bank forsvare at banken kræver et påstået underliggende lån til en swap (der der ikke er godkendt) afdrage ekstraordinært, og samtidig selv hæve renter af provenuet frem til 2028. er det ikke bedrageri. ?


14. Hvordan kan jyske bank nægte at have krævet et tvangssalg, når banken udmærket ved, at det alene var et krav fra jyske bank.


15. Hvordan kan jyske bank forklarer at deres advokat og bestyrelse efter nok 20 breve, alle med samme meget klare og tydelige spørgsmål, vælger at svare direkte forkert på spørgsmål, om et lån var hjemtaget og blevet udbetalt mm.?
altså forsøge at vildlede.


16. Hvorfor lyver jyske bank, over for sin kunde, skriver direkte usandt i mail om at et lån findes, selv om banken ved det er usandt.


17. Hvorfor lyver jyske bank, når de skriver i mail at jeg har lavet lånet om, igen når banken ved det aldrig har været hjemtaget, så kan det heller ikke omlægges. ?


18. Hvorfor vil jyske bank ikke svare deres kunder, som stiller spørgsmål, om et lån kunden ved ikke har hjemtaget.

Det er vel banken, jyske bank som skal bevise, at kunden har hjemtaget, et lån i Nykredit.

Selv om Nykredit bekræfter at de intet kender til det påstået lån ?


19. Hvorfor nægter jyske bank at modtage provenuet, efter jyske Banks tvangs salg af grunden


20. Hvorfor nægter jyske bank at lave deponeringskonto.

Kort sagt hvorfor nægter jyske bank, alt til at jyske bank skulle være involveret i kravet, om tvangssalget,

når jyske bank ikke kan være i tvivl om hvad banken laver.
3 år skulle der gå, før


21. Hvorfor godkender jyske bank et byggebudget,
som jyske bank ved ikke stemmer,

Jyske bank’s mand siger flere gange,om jeg har husket alt, (der er glemt provisioner renter mm)
Skulle banken ikke kunne se det ?

Jyske Bank siger så sender i budgettet til godkendelse i Nykredit, og i dag ved jeg det er alene jyske bank det


22. Hvorfor ville jyske Bank ikke hjælpe, at finde ud af hvem som indsatte kr. 1.000.000 kr ( 1 million.) på min konto, selv om jyske bank godt viste svaret.

Det kunne være en fejl eller hvidvaskning. ?


23. Hvorfor oplyser jyske bank at man skal skynde sig at få og hjemtage et lån, da man ellers nok ikke kan låne hele beløbet. ?

Jyske bank har selv godkendt budgettet og lånet over for Nykredit, som efterfølgende ikke vil godkende lånebeløbet og kræver det nedbragt med 800.000 kr

Kan også hænge sammen med at der er en Swap som ikke skulle betyde noget, bidraget stiger således fra 0,8 % til 3 %

Dette har Nykredit bekræftet telefonisk er grundet swappen, men afviser efterfølgende på mail at skulle have bekræftet dette.

(Klog af skade, så det findes en optagelse der bekræfter.)

En Swap jyske bank ikke oplyser Nykredit noget om, som at jyske bank ønsker denne Swap med på et lån.

(Nu er denne Swap dog kun lavet og indsat af jyske bank, uden anmodning eller godkendelse.)


24. Er det rigtigt at jyske bank efter at først have godkendt et bygge projekt med lån på 4.300.000 kr. overfor nykredit, under betingelser som er overholdt.

Derefter ved færdiggørelsen, får oplyst at der kun kan lånes 3.500.000 kr.

Og det af jyske Bank, hjemtaget lån i Nykredit nu skal nedbringes med 800.000 kr.

Grundet Nykredit efter at have set ejendommen og opdaget der er en Swap registeret ikke vil godkende det lån som jyske bank godkendte. ?


25. Er det rigtigt at jyske bank, nu har bragt deres kunde ud i at måtte låne de penge i jyske bank som lånet skulle nedbringes med

Og til en rente på 9,25 %


26. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den nybyggede ejendom. ?


27. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den låntagers private ejendom. ?


28. Er det rigtigt at jyske bank spærrede deres kundes kontoer for at afkræve underskrifter på disse salgs fuldmagter,

Samt for at få deres kunde, til at indgå afdrags aftaler med banken, som kunden meget nemt kunne risikere ikke at kunne overholde.

Aftaler som udspringer sig af swappen og det underlægende lån 🙂


29. Er det rigtigt at jyske bank spændte deres kunde så hårdt.

Har jyske bank spekuleret i at kunden ikke måtte have mulighed for at indbringe sagen for retten,

hvorfor det har været jyske Banks ønske at stække kunden ØKNOMISK

Således at kunden med stor sandsynlighed, ikke kunne finde penge til at hyrer en advokat.

Så frem kunden nu ville fortsætte den sag, der allerede var indbragt for penge instituttets ankenævn.


30. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende, ville have pant i alle virksomhedens anparter, således banken fik fuld kontrol.

Hvilket 100 % ville have ført til konkurs, såfremt det var lykkes banken, at få en underskrift.


31. Er det rigtigt at kunden ikke kunne betale andre kreditorer, da jyske bank forfordelte sig selv, ved at sikker sig pant i alt.

Og at kunden derved mistede et 25 årig gammel virksomhed, og tabte aktie kapitalen.

Kunden redede kun sig selv og ejendom.

Ved ikke at underskrive den pant, jyske Bank ville have i selskabet der ejede den nybyggede bygning.


32. Er det rigtigt at jyske bank, samtidens med at Nykredit krævede det af jyske bank godkendte påforhåndslån 4.300.000 kr. Nedbragt til 3.500.000 kr.

Samtids selv fortsatte (fortsætter) med at hæve renter på deres egen Swap aftale

( den Swap som jyske bank selv lavede, efter den som kunden lavede blev lukket. Og til lånet vi efterlyse bevis på er hjemtaget og udbetalt.)

Og at jyske Bank vil tage oplyst 5,32 % i renter af afdraget frem til 2028


33. Er det rigtigt, når man regner på swappen realt betaler en rente på mindst ca. 5,63 %

Ligger beregning på.
Der kommer et link
https://facebook.com/JYSKE-BANK-HJÆLP-Hvordan-beregner-man-renter–247883238980933/?ref=bookmarks

Ligger beregning på.
Der kommer et link


34. Er det rigtigt at jyske bank, hæver renter på den Swap jyske bank egenhændigt har lavet,
Mellem 1-4 dage før de selv oplyser

Og derved sikker dig en ekstra indtægt på flere ekstra rente dage.

(Anslaget på et 20 årig lån svare det til et kvartal.)

Således kunden konto kan gå i minus og jyske bank herefter tager omkring 28 % i rente.


35. Er det rigtigt at jyske bank har krævede adskillige sikkerheder, grundet den Swap jyske bank selv har lavet, til det påstået lån.

36

Spørgsmål er nødvendigt da jyske bank åbenlyst syntes at spekulere i forældesregler.

Som:
Pant sikkerheder der er omkring eller over 100 % over det samlede lånte beløb.


36.

Der kommer løbende spørgsmål, som vi vil forsøge at afdække med bilag når siden opdateres.

Og jyske Banks svar
Også fra retten vil alle blive offenlig.

——————

Dette her er ikke nogen anklage, men hvad viser bilagene ? KÆRE JYSKE BANK FORSØGER AT FÅ JER I TALE 🙂
HEJ JYSKE BANK. I TILBYDES HERMED EN JULEFROKOST, SKAL VI IKKE TALE OM DET

POLITIET VIL IKKE afhøre vidne, forudrettet i bedragerisag, SAGEN OM BEDRAGERI UDFØRT AF JYSKE BANK MØRKLÆGGES

Tør politiet ikke efterforske de mange beviser mod Jyske Bank, eller er der noget der skal skjules.


—————————
haloo er der nogen hjemme, en der vil kommenter de beviser som er fundet i sagen. BS 99-698/2015

—————————
The Danish banks have been so busy cheating their customers.

As Danish farmers and cooperative associations with swaps.

Swaps that only is made to banks,
so they can get more money out of customers, whether many of the bank’s clients went bankrupt afterwards.

it it also happened in other countries, or Danish banks just leading to bad advice,
something it looks planned, that would cheat, its customers with SWAPS

Banks are struggling just to get all the cases of date, so they can keep all, that special Nykredit and Jyske Bank which has many many cases.

And most People’s give up, as banks have spiciale in getting cases withdrawn and outdated.

There is something rotten in the Danish banking.
—————————
Fraud in large Danish Bank.
See Appendix here.

Large Danish Bank deceiving customer

Jyske Bank, police reports for
Breach of trust, debtor Fraud, Fraud, Embezzlement, Usury.

In a case that start as bad advice, has been found to be very great.

Jyske bank refuses to answer some questions, in the case.

Danish Bank deceiving continue the small customer, with an alleged fake loans
to a purely security interest rate 581.626 EUR / 516.529 GBP

Jyske Bank authority approvesdebt without something loans, and sends the customer the wrong information. the next 8 years.

The bank has replaced the agreement with the new agreement, the customer never have approved.

Jyske Bank raises of fiduciary money in order to continue the fraud.
Thus, taking Jyske Bank 13.900 EUR /12.344 GBP from the customer’s account.

See the Danish story on Facebook
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1158049144279235&id=1124466740970809

google translated.
—————————–
Se mere her
Velkommen til Facebook Gruppen. Jyske Bank 1 – Fuldmagt Misbrugt, gratis lån bedrageri / dårlig rådgivning

Jyske bank bruger et FALSK LÅN som var det hjemtaget, udnytter tilsyneladende at kunden fik en hjerneblødning, og derfor ikke opdagede det bedrag jyske bank udsatte ham for, han troede på at jyske bank ville ham det bedste ! Hvilken ikke passedede, jyske bank ville det som var bedst for jyske bank.

Nykredit har 18/10 2016 bekræftet at det af jyske bank påstået lån aldrig er blevet hjemtaget. Det var 8 års løgn fra jyske bank

Kunne godt minde om filmen Bedraget, en film om jyske bank.


SIDEN ER UNDER OPDATERING, bliver løbende rettet.

Når sagen mod jyske bank startes op i retten igen, vil dårlig rådgivning, blive erstattet mere af ord som, Svig Bedrageri, Mandatsvig, Skyldnersvig, selv om jyske bank nu gerne vil tale gennem deres advokat, som ligeledes er anmeldt, for at skjule beviser mod jyske bank.

At jyske bank med deres samlede bestyrelse, åbenbart ikke forstår bedrageri anklagen eller har sat sig ind i beviserne mod banken, kan ikke forklares !.

Men må bare se til at jyske bank bevist vælger at fortsætte deres bedrageri grundet det falske påstået lån på de 4.328.000 kr i Nykredit.

Og at bestyrelsen har fået mail om at banken bedrager kunden, er bestyrelsen så ikke medansvarlig.

Vil du hjælpe mig med at sætte denne her informationsside om jyske bank op, således det første man tænker, ikke er om jeg slet ikke kan stave, eller formulerer mig.
Hjælp mig med siden her.
Tak Carsten


Jyske Bank politianmeldt for groft bedrageri mod lille kunde.
Morten Ulrik Gade skriver anklagen er helt grundløs
Slave i Jyske bank efter løgn

Se beviserne se alle bilag, og få dem gennemgået, tak for rådgivning og gratis kaffe i Jyske Bank.

ÅBENT BREV:
til jyske Bank’s Advokater.
Som frabeder sig henvendelser, der nægter at svare på spørgsmål om Jyske Bank bedrager deres kunde med et falsk lån, ved at bevise lånet findes.

Hvorfor lyver jyske bank ?
fordi de er Danmarks 3 største bank, og har rig mulighed til at lyve.

Jyske Bank har sikkert mange magtfulde venner, som ikke så gerne ser Jyske Bank, bliver dømt i denne her bedragerisag, få de mon hjælp fra denne side, eller gælder straffe loven ikke for jyske bank. måske er de helt uskyldige, men lad da domstolen kikke på sagen.

Elvagten 80 20 20 80 akut EL & VVS vagt services 80202080.dk
Elektriker & VVS montør søges til Århus, Odense, Vejle, Ålborg
Køge, Slagelse, Næstved, Holstebro, Hjørring, Hornslet, Tilst

Velkommen til landsdækkende el og vvs vagt, håndværker døgnvagten.
Skadeservice / Håndværker vagten service telefon 40 33 34 00
Også helt almindelig håndværks dag arbejder udføres. Ring trygt 80 20 20 80

Firmaet og ide mageren bag det nye landsdækkende el og vvs vagten koncept,
startede oprindeligt med arbejdet i elvagten København.
Vi har stort kendskab til håndværker branchen, og med baggrund i denne erfaring,
starter vi dette nye Elvagten Danmark koncept op, vi kommer til at findes over hele landet.
Specielt el og vvs branchen, og alle håndværks grupper vil komme at findes på vore hjemme side.
Vi udvikler nu denne nye services, med akut døgnvagt håndværker koncept.
Speciale i hurtig udrykning. Kort ventetid på reparationer hele døgnet.
Ved alle alvorlige fejl, ring efter akut elektriker hjælp, også ved pludseligt strømsvigt.

Vi laver altid de akutte opgaver først, således ventetid efter en akut opgave kan forekomme.
Vi arbejder målrettet med at denne ventetid bliver så kort som muligt.

Elvagten Danmark sætter stor pris på en god personlig kontakt til den enkelte kunde,
har du et specialet el eller vvs problem, så finder vi en løsning.

Du vil på vor hjemme side finde al relevant oplysning som du ikke kan se her.
Vores akutte vvs vagt 22 22 77 13 / akut el vagt ring 40 33 34 00

Bemærk venligst vi endnu ikke kan hjælpe i alle landsdele,
vi vil løbende ansætte og samarbejde med nye partnere,
samt nye Franchise medlemmer til vi dækker landet 100 %

Velkommen til VVS & EL Vagten SES ®
Søger du hjælp til en ombygning eller har du bare brug for hurtig el hjælp,
og måske mangler nød-strøm ring, så er akut el vagten fremme inden for kort tid,
vi hjælper dig til rigtige energi løsninger, renover, udbygger eller ombygger din elinstallation.

Elvagten hjælper med alle el-tekniske løsninger, for erhverv, i offentlige bygninger, samt for alle private.

El-vagten samarbejder med både vvs og el installatører, og en stribe af stabile og dygtige håndværkere, står altid klar til at hjælpe dig, du finder vor vagt biler i dit område, vagten kommer de fleste steder og der altid en vagt vogn klar til at hjælpe dig.

Vores målsætning i el vagten er at udføre et håndværksmæssigt korrekt el arbejde, i takt med branchens høje krav til den teknologiske udvikling inden for el-installationer, ring på vor vagt telefon 40 33 34 00 hele døgnet.

Vore kunder skal føle at vores rådgivning, service og arbejde er professionelt og en naturlig del af et godt og konstruktivt samarbejde.

Vi hjælper også gerne ved el-planlægningen af nybyggeri eller større udskiftninger, vi rådgiver om valg af belysning.

Vi tilbyder Akut el-hjælp uden for normal arbejdstid til alle, alle ugens dage.
du er velkommen til at ringe hele døgnet, på vores vagt telefon.

Vi udfører alt el arbejde inden for normal arbejdstid, så har du brug for en elektriker ring trygt til el vagten, vor akutte service vagt kommer til dig når skaden sker,
Kontakt akut elvagt service her 40 33 34 00

Hjælp os til at blive bedre.
Vi bruger ris og ros fra vores kunder til at udvikle og optimere virksomheden, således at vi er under konstant udvikling, og bedst muligt kan hjælpe netop dig.

Elvagten er der altid, akut dagvagt telefon 80 20 20 80 EL VAGTEN SES ®
se www.elvagten.dk hvis du vil vide mere. alt i el udføres.


Døgnvagt Elektriker akut el vagt udkald ring 40 33 34 00 el mand
alvorlige fejl, akut elektriker hjælp ved strømsvigt
VVS vagten kommer snart med her se menu find vvs vagten
Din nye akutte vvs akut nød døgnvagt kommer at findes her 22 22 77 13

Har du brug for en elektriker nu. 24/7 kan du altid ringe til din lokale døgnvagt elektriker,
Akut el vagt ring 40 33 34 00 Vagten står derfor altid klar når det brænder på,
om er det udkald eller et almindeligt stykke el arbejde, rykker akut elvagten hurtig ud.

Tryk 80 20 20 80 så er du sikker på hurtig kontakt. sikker el service dag og aften.

Elvagten kommer til dig når din el forsyning ikke virker, det kunne være en god ide at få efterset din el installation, hvis lyset har blinket, det kan være en løs forbindelse, få besøg af vore elektrikere, alt el arbejde udføres.

Elektriker klar til udkald, dag eller aften, der er altid en el-montør klar til at hjælpe dig med det akutte el problem, din lokale akut el vagt, laver reparation på alle elektriske installationer for eksempelvis gulvvarme, edb, antenne, el-vagten monterer gerne dit nye komfur, vaskemaskine eller tørretumbler samt laver strøm hvis det mangler. Opsætter også helt ny måler installation,
Vi monterer din nye el tavle og eller monterer det nye Hpfi relæ, hvis dette stadig ikke er opsat.
Er dit forbrug ekstra stort, kan der være en strøm tyv, hvis det er en kortslutning, og sikringen er sprunget, måske fordi din installation er af ældre dato, alle gamle el installationer renoveres, ring trygt om det er forsikrings skade eller bare en mindre fejl, vi hjælper dig med rådgivning, el-tjek udføres

Akut håndværker Vagten
kan kontaktes på vor Callcenter. 80 20 20 80 og Vagt telefon 40 33 34 00
alt i håndværks service, eks. El og VVS vagt

Elvagten i København / Helsingør
Døgnvagt elektriker: 40 33 34 00

Velkommen til akut el vagten 40 33 34 00 alt el og lys laves, din akut elektriker kommer til dig.

Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i København ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Roskilde ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Helsingør ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Hillerød ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Frederikssund ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Frederiksværk ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Storkøbenhavn ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt på Amager ring til vagten 80 20 20 80
Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Køge ring til vagten 80 20 20 80

El service ring 80 20 20 80 en god start. akut el 40 33 34 00 håndværker vagten.
www.el-vagten.dk , www.elvagten.dk , www.elvagt.dk , www.el-vagt.dk , www.vagten.dk

Vvs services ring 80 20 20 80 en god start. akut vvs 22 22 77 13 håndværker vagten.
www.vvs-vagten.dk , www.vvsvagten.dk , www.vvsvagt.dk , www.vvs-vagt.dk , www.vagten.dk

VVS akut døgn vagt services ring 22 22 77 13
El-vagten er altid på vagt telefon 40 33 34 00 Døgnvagten, akut vagt.

Altid på vagt dag og aften, 24/7 365 sikker el service. akut døgn vagt elektriker.

Bemærk: Mangler der strøm i et helt område, eller er gade belysningen gået,
henviser vi dig til din lokale El-forsyning, se på din sidste el regning efter kontakt.

www.el-vagten.dk
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk